Algunes referències històriques de Cal Valls

 

Família de teixidors de lli d’Aguiló que posa els peus a Ciutadilla, en casar-se l’any 1683 Josep Valls amb Magdalena Ivanyes, filla d’una casa de teixidors d’aquesta vila.
Es pot dir que de 1700 a 1943 tota la vida del poble i part de la comarca passa per Cal Valls.
Administradors del Castell de Bellpuig, omnipresents al Castell de Ciutadilla, tenen contacte amb tots els marquesos.
Mantenen estretes relacions amb beneficiats de Bellpuig i de Barcelona, i amb el domer de la catedral de Barcelona.
Gran vinculació amb els dominics del Convent del Roser de Ciutadilla; hi tenen la sepultura familiar i el darrer prior mort a casa seva.
Tenen propietats a diferents indrets del país, com a Tarroja del Priorat i a Utxafava (Vilasana).
Prestadors i negociants. Fan tractes amb la carnisseria del Bou de Tarragona, participen en negocis de vanos, de mules, d’exportació de vins, en la fundació d’una societat mercantil, etc.
Tenen fassina, serradora, molí d’oli i molí de farina propis. Aquest patrimoni industrial els permet donar sortida a tota la producció.
L’any 1920 fan portar la llum a casa seva quan encara no n’hi ha al poble. Tenen telèfon abans que ningú al poble i es mostren sempre oberts al progrés i a la modernitat.
En tot temps batlles, jutges,... en fi, remenant les cireres. Carlistes, fundadors de la falange al poble...
Domingo Valls Tomàs 1857-1943 fou tinent honorari de l'exèrcit espanyol, diputat provincial tradicionalista per Falset-Gandesa, cap provincial tradicionalista de Lleida. El seu fill Antoni es casa amb Isabel de Calaf Jové, cosina germana del president de la Generalitat Lluís Companys Jové.

 

A l’arxiu de Cal Valls hi trobem algunes curiositats:
-Hi diu que per aquestes contrades l’any  1700 s’hi cultivava seda i lli.
-Informació sobre els saquejos de les tropes de Carles III, dues vegades, i les de Felip V, vuit vegades. Els soldats van prendre les collites de 1708-1709-1710 i  1711.
-Parla dels danys que causà la gran rovinada de l’any 1726.
-1751 documents sobre el preu dels grans a la plaça de Tàrrega.
-1769 bonificacions per subministrar llits i diferents estris a la tropa.
-1776 Francesc de Clota, procurador general del Duc de Sessa, fa procurador seu a Domingo Valls, comerciant de Ciutadilla.
-Informa de la crema d’oliveres de l’any 1800, s’hagueren de socar.
-L’any 1809 són convidats a formar part d’una croada per defensar-se dels francesos.
-Del 1808 al 1815 el marquès els deixa 200 quarteres de blat per satisfer les urgències de la guerra i abastir la tropa.
-El 1818 any de gran penúria ...se han tenido que ausentar de sus casas, se hallan mendigando por el principado, están aguardando la cosecha con vivas lágrimas...
-1939 informes sobre persones i cases del poble en referència a la destrossa d’imatges religioses, de campanes, etc.